Dnevna arhiva 4 februara, 2020

ByPZSIM

DANIJELA ŠPIRIĆ U RADNOM TELU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

U skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija i sveukupnim reformskim propisima, u Republici Srbiji uspostavlja se jedinstveni i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja i nezavisno od životnog doba u kome se kvalifikacije stiču. Pomoćnica direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta Danijela Špirić odukom Vlade Republike Srbije imenovana je za člana sektorskog veća, a sve u cilji obezbeđivanja relevantnosti znanja i veština na tržištu rada u okviru sektora. Uključivanje koleginice Špirić u ovaj veoma važan proces veliko je priznanje za našu Ustanovu.


Naši partneri