Barbara Bjeloš, viši sanitarni tehničar – laborant

Rođena je 1985. godine u Našicama. Osnovnu i srednju medicinsku školu „dr.Ružica Rip“ završila 2004.godine. Visoku zdravstveno-sanitarnu školu strukovnih studija iz Beograda, završila je 2009.godine, smer- strukovni sanitarno-ekološki inženjer. Specijalisticke studije profila-sanitarno-ekološki specijalista za bezbednost hrane i vode je završila u februru 2011. godine.

Od 2010.godine je radila u Institutu za javno zdravlje Vojvodine na odseku Higijena i humana ekologija-Biohemijska laboratorija, i centru za mikrobiologiju, odsek kliničke mikrobiologije- laboratorija za obradu likvora, hemokultura.

Od septembra 2013 godine zaposlena u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta u biohemijskoj laboratoriji na mestu višeg laboratorijskog tehničara.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri