Категоријска архива Оспособљавање

Bypzsport.rs.new

Стартује тренерски течај

Обавештавамо Вас да ће у суботу 12. марта 2011. године, са почетком у 9 часова у организацији Покрајинског завода за спорт, стартовати стручно оспособљавање за стицање звања “Оперативни тренер“ за изабрани спорт.

Стицањем дипломе Оперативног тренера, које ће се добијати након завршетка оспособљавања, кандидати ће у својим клубовима као и гранским савезима имати могућност да регулишу лиценце за рад.

Цена тренерског течаја је 38.600 динара. У цену су урачунати трошкови предавања, полагања испита, комплетне литературе и издавања диплома. Плаћање се врши у три рате. Прва рата 15,000.00 динара на првом састанку. Друга рата од 11,800.00 до 01.05.2011.године, и трећа рата 11,800.00 динара до 06.06.2011.год.

Предавања ће се одвијати по утврђеном распореду , у Великој сали Спортског савеза Војводине, Масарикова 25, Нови Сад, трећи спрат. Сваки кандидат је обавезан да на иницијалном окупљању 12.03. донесе оверену копију дипломе о завршеној средњој школи. Сви који су заинтересовани за упис и даље могу да се пријаве.

Bypzsport.rs.new

Оглас за стручно оспособљавање

Покрајински завод за спорт објављује оглас о организовању стручног оспособљавања за рад у спортским организацијама у 2011. години.

Стручно оспособљавање ће почети 12.03.2011. године у Великој сали у Масариковој 25-трећи спрат, у Новом Саду. Предавања ће се одржавати 12 викенда.

Пријаве могу поднети појединци и спортске организације за своје стручне раднике, од 01.02. до 01.03.2011. године у седишту Завода или електронским путем. Стручном оспособљавању могу приступити лица која имају најмање диплому средњег образовања у трогодишњем трајању.


Наши партнери