Dr Branislav Strajnić, specijalista za analitiku u sportu

Lični podaci

Datum rođenja: 30.07.1971.

Mesto rođenja: Kikinda, Srbija

Državljanstvo: Republike Srbije

Kontakt: branislav.strajnic@pzsport.rs

Obrazovanje

Srednja matematička gimnazija Dušan Vasiljev Kikinda, 1990 god.

Fakultet fizičke kulture Novi Sad, 2002 god.

Magistratura, Fakultet fizičke kulture Novi Sad, 2014 god.

Doktorat, Univerzitet Istočno Sarajevo, 2017 god.

Radno iskustvo

2003 – do danas, u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu

  • 2003, održavanje baze podataka,
  • 2003–2005, Pomoćnik direktora,
  • 2005-2012, Stručni saradnik za osposobljavanje kadrova,
  • 2012-2014, Šef službe za edukaciju i stručno osposobljavanje trenera u sportu,
  • 2014-2017, Viši stručni saradnik za motorička testiranja,
  • 2017- Šef službe za motoriku i izokinetiku,

Jezici

Engleski (govor, pisanje i čitanje odlično)

Poznavanje rada na računaru

ECDL sertifikat

Kursevi, dozvole i sertifikati

Vozačka dozvola B kategorije 1992 god.

Sertifikat za pisanje projekata 2006

Sportski operativni trener rukometa 2005

Kursevi pisanja projekata za pristupne fondove EU (2012, 2016)

Ostalo

Uspešno se profesionalno bavio rukometom više od 10 godina i bio savezni rukometni sudija 8 godina

Napisao i objavio preko 15-ak radova, kao autor i koautor u zemlji i inostranstvu

Oženjen je, otac dvoje dece

Podelite sadržaj ...


Naši partneri