Lana Doder, službenik za odnose sa javnošću i marketing

Lični podaci

Datum rođenja: 19.10.1991.

e-mail: lanadoder@gmail.com

Obrazovanje

Srednja Medicinska škola „7 april“

Osnovne i master studije, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

Smer: Menadžment ljudskih resursa.

Trenutno na doktorskim studijama gore pomenutog fakulteta.

Obuke

Fond “ Evropski poslovi “ Autonomne Pokrajine Vojvodine

Seminar: “ Mogućnost finansiranja putem EU fondova”

28.10.2016. Novi Sad

Strani jezici

Engleski

Podelite sadržaj ...


Naši partneri