Već u prvim odrednicama prilikom osnivanja Instituta pripao mu je “rad na naučnom istraživanju iz oblasti biologije, medicine, pedagogije, psihologije, sportskih objekata i terena, a iz aspekta fizičke kulture”.

Iz oskudnih dokumenata o radu na ovoj oblasti mnogo govori dokument pod brojem 07-149/1 marta 1959. godine upućen Saveznom zavodu za fizičku kulturu, u kome se Savezni zavod izveštava da je “Centar dovršio 14 naučno – istraživačkih radova, da su dva u toku izrade, a u pripremi još 4”. Uzgred napominjemo, više radi interesantnosti jezika kojim se tada govorilo, da se u istom dokumentu, pored navedenog, najavljuju i “Eventualije”, tj. ideje o tome šta bi se dalje moglo raditi.

Pored direktnog rada na naučnim i istraživačkim projektima saradnici Zavoda su učestvovali i u radu institucija koje određuju taj rad. Tako je na zahtev Saveznog zavoda za fizičku kulturu od 31. decembra 1959. godine dostavljen predlog za članove Odbora za naučni rad na polju fizičke kulture u sastavu Savezne komisije za fizičku kulturu. Centar je predložio iz Vojvodine Alekseja Bera iz Centra, dr Živojina Gavrilovića naučnog saradnika Srpske akademije nauka odeljenja za medicinska istraživanja (“tri godine spoljnog saradnika Centra”), Dejana Lazića statističara Centra i još četiri lekara iz Vojvodine koji se bave naučno – istraživačkim radom u oblasti sportske medicine.

Intenzivan rad na ovom polju nastavljen je sve do osnivanja Fakulteta za fizičku kulturu, kada je ta nadležnost njemu pripala. Međutim, smatrajući da fakultetu pripadaju pre svega fundamentalna naučna istraživanja, a da Zavod, koji je na izvorištu empirijskih saznanja, posebno onih koja imaju direktnu primenu u praksi, Zavod je pokrenuo inicijativu i Rešenjem o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačkog rada Pokrajinskog komiteta za nauku i informatiku od 4. avgusta 1988. godine, ponovo zvanično uvrstio u svoju delatnost.

Na osnovu tog rešenja osnovana je, i u Statutu ozvaničena, naučna jedinica koja je učestvovala realizaciji nekoliko naučnih projekata koja su finansirana od strane za nauku zaduženih institucija.

Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta (2010) – Dragan Doder

Podelite sadržaj ...


Naši partneri