Petar Blažić

Lični podaci

Datum rođenja: 14.09.1982.

Kontakt

petar.blazic@pzsport.rs, blazic.petar@gmail.com

Obrazovanje i dodatno osposobljavanje:

Period

Pohađao Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Kikindi od 1989. do 1997. godine i Gimnaziju “Dušan Vasiljev” u Kikindi društveno-jezički smer od 1997. do 2001. godine.

Osnovne akademske studije od 2001. do 2006. godine, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad i diplomske akademske studije II stepena-master 2011. godine, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Stečeno zvanje

Visoko obrazovanje: VII-1 profesor fizičkog vaspitanja -diplomirani trener košarke, VII-2, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta-master, sa prosečnom ocenom ostvarenom u toku master studija 9,50.

Naziv i vrsta organizacije koja je organizovala obrazovanje ili obučavanje

Fakultet fizičke kulture, Novi Sad i Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Radno iskustvo:

Period

Trener mlađih kategorija u u KK ”Velika Kikinda” od septembra 2005. do 2008. godine. Pomoćni trener seniorske ekipe KK “Kikinda” u Prvoj B Muškoj ligi u sezoni 2008/2009. godine. Od avgusta 2009. do avgusta 2010. godine obavio stručnu praksu u Klubu za sport i rekreaciju slepih i slabovidih “ Budućnost”, Kikinda na radnom mestu koordinatora sportskih aktivnosti. Od juna 2012. do septembra 2012. godine radio u Sportskom Savezu Kikinde na poslovima organizacija Školskih sportskih takmičenja.Od avgusta 2014. do januara 2015. zaposlen sam bio u Sportskom centru „Jezero“ na poslovima koordinatora sportskih aktivnosti. Od januara 2015. do marta 2019. radio u predškolskoj ustanovi “Dragoljub Udicki”, Kikinda na radnom mestu stručni saradnik – pedagog za fizičko vaspitanje. Od marta 2019. godine zaposlen u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta na poslovima specijaliste za analitiku u sportu

Nazivi radnih mesta

Košarkaški trener, koordinator sportskih aktivnosti, organizator školskih sportskih takmičenja, stručni saradnik – pedagog za fizičko vaspitanje i specijalista za analitiku u sportu.

Sektor

Udruženje građana i državni

Lične veštine i sposobnosti:

Maternji jezik

Srpski jezik

Drugi jezik

Engleski jezik

Računarske veštine i sposobnosti

Osnovne Microsoft aplikacije iz MS Office paketa –MS Word, Excel,Power Point, Internet Explorer

Druge veštine i sposobnost

Aktivno bavljenje sportom: plivanjem, atletikom, triatlonom kao član AK „Partizan“, Kikinda i ARK “Fruška gora“, Novi Sad. Radno iskustvo u sportu: četiri godine radio kao trener mlađih i seniorskih selekcija u košarci, u košarkaškim klubovima KK “Velika Kikinda” i “KK Kikinda”. Posedujem crvenu trenersku licencu Udruženja košarkaških trenera Srbije, čiji sam član od 2004.godine. Svake godine učestvovao sam na stručnim usavršavanjima i međunarodnim seminarima kod nas i u inostranstvu. Bio sam član stručnog tima koji je u periodu od 2007. do 2008. godine sprovodio ispitivanje i merenje posturalnog statusa dece predškolskog i nižeg školskog uzrasta na teritoriji Opštine Kikinde. Od novembra 2014. član stručnog tima koji sprovodi terensko testiranje i merenje morfoloških sposobnosti i motoričkih karakteristika dece predškolskog i školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Kikinde. Učestvujem u trkama na dugim stazama:polumaratonu i maratonu na državnom i međunarodnom nivou od najznačajnijih međunarodnih maratona na kojima sam učestvovao su: Salzburški Bečki, Budimpeštanski, Bratislavski, Pizanski, Temišvarski, Zagrebački i Sarajevski itd. a u našoj zemlji Beogradski i Novosadski. U dosadašnjoj sportskoj karijeri osvojio sam preko trideset medalja na državnim i međunarodnim trkama na dužim stazama.

Vozačka dozvola

B kategorija

Podelite sadržaj ...


Naši partneri