Prim. dr Biljana Savić, doktor medicine – specijalista – šef odeljenja

Rođena 14.12.1966. godine u Prigrevici, opština Apatin. Školovala se u Novom Sadu, gde je 1992. godine završila medicinski fakultet i stekla zvanje doktora opšte medicine. Udata, majka dve devojčice.

Od 1993. do 2001. godine je radila u Domu zdravlja “Dr Dušan Savić – Doda” u Beočinu kao lekar opšte prakse u ambulanti opšte prakse, fabričkoj ambulanti (“BFC”), a najviše kao dežurni lekar u hitnoj medicinskoj pomoći. Od maja 2001. zaposlena kao stručni saradnik za sportsku medicinu Pokrajinskog zavoda za sport u Novom Sadu. Specijalizaciju iz medicine sporta je položila u aprilu 2005. godine na novosadskom medicinskom fakultetu.

Član je Antropološkog društva Srbije.

Od 1993 – 2003.godine je bila aktivista u Crvenom krstu Novog Sada (bivši predsednik sekcije za delovanje u vanrednim okolnostima, član pokrajinske sekcije za prvu pomoć, član zdravstvene komisije republičkog Crvenog krsta, predavač iz oblasti prva pomoć, višegodišnji rukovodioc kampa na Testeri). Dobitnik je Plakete Crvenog Krsta Novog Sada i srebrne značke Crvenog Krsta Srbije.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri