Tatjana Marković, diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar

Rođena je 1986. godine u Zemunu. Osnovnu školu i srednju Gimnaziju, prirodno-mtematički smer završila u Inđiji. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 2012. godine i stekla zvanje diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar.

Volonterski radila u DZ “Milorad Mika Pavlović” u Inđiji i u Centru za kontrolu trovanja, toksikološka laboratorija, VMA.

Od decembra 2013. godine zaposlena u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri