Suzana Milojković, finansijsko – računovodstveni analitičar

Rođena 1957. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u rodnom gradu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu 1982. godine. Udata, majka dvoje dece.

Do 2002. godine radila u privredi, a od 2002. godine u Sportskom savezu Vojvodine na poslovima šefa računovodstva.

Od 2007. godine zaposlena u Pokrajinskom zavodu za sport kao šef računovodstva.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri