Татјана Марковић, дипломирани фармацеут – медицински биохемичар

Рођена је 1986. године у Земуну. Основну школу и средњу Гимназију, природно-мтематички смер завршила у Инђији. Дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, јуна 2012. године и стекла звање дипломирани фармацеут-медицински биохемичар.

Волонтерски радила у ДЗ “Милорад Мика Павловић” у Инђији и у Центру за контролу тровања, токсиколошка лабораторија, ВМА.

Од децембра 2013. године запослена у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта.

Поделите садржај ...


Наши партнери