Testiranje i ocenjivanje motoričkih sposobnosti sportista u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta

Ovo monografsko izdanje je nastalo iz zapažanja prilikom pripreme i samog toka testiranja. Autori pokušavaju da reše uočene nedostatke u okviru dijagnostike treniranosti motoričkih sposobnosti sportista u dva segmenta. I to u segmentima testiranje i ocenjivanja motoričkih sposobnosti sportista.

Naslovna strana knjige
Testiranje i ocenjivanje motoričkih sposobnosti sportista

Autori: Goran Glamočić i Đorđe Ivanov

Izdavač: Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta

Recenzenti: dr Branislav Strajnić i Branko Đukić

Godina i mesto izdanja: 2019, Novi Sad

Prvi deo knjige pripada opisima testova dok drugi deo je posvećen procesu ocenjivanja dobijenih rezultata testiranja. Opisano je 56 testova za procenu motoričkih sposobnosti sportista: gipkosti, brzine, agilnosti, ravnoteže, snage i izdržljivosti. Opisi testova pored predmeta i samog postupka testiranja sadrže naslove i skraćenice koje treba da posluže njihovoj standardizaciji u Zavodu. Postupak ocenjivanja dobijenih rezultata se temelji na dosadašnjim istraživanjima u Zavodu.

Ukupan uzorak čini 7357 sportista sa 78129 obrađenih rezultata. Na osnovu izračunatih normi, za svaki test formirane su standardne grupe po uzrasnom i polnom kriterijumu, njih ukupno 858. U budućnosti je planirano dopunjenono izdanje na osnovu dobijenih novih rezultata testiranja motoričkih sposobnosti u Zavodu.

Ključne reči: testiranje, ocenjivanje, motoričke sposobnosti, sportisti.

Testovi

Testovi gipkosti: pretklon u sedu, iskret palicom, prednoženje desnom, prednoženje levom, raznoženje, zanoženje desnom, zanoženje levom, odnoženje desnom i odnoženje levom.

Testovi brzine: taping rukom, brzina jednostavnog pokreta, sprint 5 metara, prolaz 5 metara, sprint 10 metara, prolaz 10 metara, sprint 15 metara, prolaz 15 metara, sprint 20 metara i prolaz 20 metara.

Testovi agilnosti: čunasto trčanje 10×5, čunasto trčanje 4×10, balsom test, test 9-3-6-3-9 napred-nazad, test 9-3-6-3-9 sa okretom za 180 stepeni, cik-cak trčanje bez lopte, cik-cak trčanje sa loptom i cik-cak indeks veštine.

Testovi ravnoteže: flamingo balans test.

Testovi snage: ležanje-sed, izdržaj u zgibu, stisak snažnijom šakom apsolutno, stisak snažnijom šakom relativno, stisak desnom šakom apsolutno, stisak desnom šakom relativno, stisak levom šakom apsolutno, stisak levom šakom relativno, skok u dalj iz mesta, pregibači trupa apsolutno, pregibači trupa relativno, opružači trupa apsolutno, opružači trupa relativno, opružači nogu apsolutno, opružači nogu relativno, skok iz polučučnja, skok iz polučučnja sa pripremom, skok iz polučučnja sa pripremom na desnoj nozi, skok iz polučučnja sa pripremom na levoj nozi, maksimalni skok sa pripremom, više povezanih skokova iz čučnja i više povezanih skokova iz skočnog zgloba.

Testovi izdržljivosti: rsa 20 metara, rsa 20 ukupno vreme, rsa 20 indeks zamora, rsa 20 indeks opadanja brzine, jo-jo intervalni test izdržljivosti nivo 1 i jo-jo intervalni test izdržljivosti nivo 2.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri