Стање физичких способности и морфолошких карактеристика деце основношколског узраста у АПВ 2020. године

Овим истраживањем, настављен је 40-годишњи континуитет периодичног праћења када су у питању физичке способности становништва и деце са територије Аутономне покрајине Војводине. С тим да ово истраживање не узима у обзир само физичке способности него и морфолошке карактеристике, бављење спортом и разлике у односу на ранија домаћа и инострана истраживања и разлике између група деце формираних према бављењу спортом и насељеношћу средина у којима живе.

Стање физичких способности и морфолошких карактеристика деце основношколског узраста у АПВ 2020. године
Физичке способности деце у АПВ

Аутори:

др Бранислав Страјнић и Горан Гламочић

Издавач: Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Рецензенти: проф. др Дамир Лукач и проф. др Илија Танацков

Медији издања: штампана књига – 300 примерака и електронско online издање (PDF)

Година и место издања: 2020, Нови Сад

Истраживањем је обухваћено 3213 деце, узраста од 7-14 година, из 39 школа и 30 места са територије АПВ. Употребом анкетног упитника добијени су категоријски подаци. Ови подаци су дали одговор на питања: да ли се испитаници баве неким спортом, којим спортом и колико дуго.

За процену тренутног стања морфолошких карактеристика коришћене су следеће варијабле: телесна висина, телесна маса, индекс телесне масе и ухрањеност. За процену тренутног стања за физичке способности употребљени су тестови из Еурофит батерије тестова: тапинг руком, претклон у седу, скок у даљ из места, стисак шаке, лежање-сед и чунасто трчање 10 x 5м.

На основу детаљне статистичке анализе постигнутих резултата целокупног узорка овог истраживања добијени су подаци трансверзалног и лонгитудиналног карактера. Затим су утврђене чињенице и трендови и изнети у закључку и сажетку.

Као илустрацију овде издвајамо само неколико из сажетка са препорукама:

  • Две трећине деце основношколског узраста се бави спортом;
  • Ученици се у већем проценту (67,79%) баве спортом од ученица (62,32%);
  • Ученице највише тренирају одбојку , а ученици фудбал;
  • Ученици су гојазнији од ученица;
  • Деца која се не баве спортом су гојазнија од деце која се баве спортом;
  • У поређењу са резултатима деце из неколико европских земаља истог узраста, деца из АПВ спадају међу најбоље у брзини покрета, снази и издржљивости, просечни су у гипкости а најслабији у агилности.

И на крају, овим истраживањем је само започет један процес. Као наставак у наредним годинама стручни тим Завода ће се бавити узорком средњошколаца, студената и одраслог становништва а такође и објављивати радове у еминентним домаћим и међународним часописима.

Кључне речи: деца, спорт, физичке способности, морфолошке карактеристике.

Прочитајте електронско издање кликом на ову пречицу (PDF 36,9 MB)

Поделите садржај ...


Наши партнери