Ђорђе Иванов, аналитичар за индок

Рођен у Новом Саду 1960. године.Основно и средње образовање завршио у родном месту. Године 1983. завршио је Вишу школу за организацију рада смер примењена информатика. На Факултету за спорт и туризам дипломирао 2005. године и стекао стручни назив дипломираног маркетинг менаджера у спорту

Од 1987. године запослен у Покрајинском заводу за спорт, на радном месту самосталног стручног сарадника за мерење моторичких способности спортиста. 2019. године у издању Завода објавио књигу “Тестирање и оцењивање моторичких способности спортиста у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта”.
Ожењен је, отац једног детета.

Е-маил: djordje.ivanov@pzsport.rs

Поделите садржај ...


Наши партнери