Летенка данас

“Летенка” је школа у природи Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, смештена у средишњем делу Националног парка “Фрушка гора”. Својим уређењем “Летенка” представља јединствено место које је погодно за одржавање летњих школа природе, пре свега за основце и за полазнике спотрских кампова.

Објекти који се налазе у Омладинском насељу “Летенка” на Летенци саграђени су 1975. године. Почетком осамдесетих година комплекс “Летенка” почиње да функционише као школа у природи за смештај деце предшколског и школског узраста. “Летенка” се налази на надморској висини од 456 метара, а окружена је нетакнутом природом, шумом, ливадама. Ово је идеално место за боравак у природи, јер истовремено пружа едукацију и рекреацију као и могућност уживања у природним лепотама Националног парка “Фрушка гора”.

Летенка у блиској будућности

Туристички локалитет “Летенка”, предвиђен Просторним планом подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године, пружа могућност за изградњу нових објеката и садржаја у функцији развоја спортско-рекреативног туризма, уз обезбеђење услова за активан одмор и рекреацију.

Понуђени концепт је оптимално решење просторне организације која задовољава потребе заинтересованих актера и корисника простора у садашњем времену и будућем развоју, усклађеног са природним и створеним условима на терену.

Планираном изградњом (хотела, смештајних павиљона, спортске дворане, затвореног базена, већег броја спортских терена, ресторана, амбуланте и управне зграде) створила би се нова вредност просторне целине локалитета “Летенка”, не само у функцији спортско-рекреативног комплекса, већ и у функцији проширења комплетне туристичке понуде Националног парка “Фрушка гора”. Овим би се реализовала давно зачета идеја о отварању Националног тренинг центра за припрему врхунских спортиста.

Сваки од поменутих садржаја има посебне просторне захтеве који су испоштовани и инкорпорирани са просторним захтевима других садржаја, тако да заједно граде јединствену целину туристичко-спортско-рекреативног локалитета “Летенка”.

У овом моменту, на целој површини Националног парка “Фрушка гора” као и у њеном ширем окружењу, нема објеката који би могли да понуде услугу бар приближног квалитета.

Поделите садржај ...


Наши партнери