Тестирање и оцењивање моторичких способности спортиста у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта

Ово монографско издање је настало из запажања приликом припреме и самог тока тестирања. Аутори покушавају да реше уочене недостатке у оквиру дијагностике тренираности моторичких способности спортиста у два сегмента. И то у сегментима тестирање и оцењивања моторичких способности спортиста.

Насловна страна књиге
Тестирање и оцењивање моторичких способности спортиста

Аутори:

Горан Гламочић и Ђорђе Иванов

Издавач: Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Рецензенти: др Бранислав Страјнић и Бранко Ђукић

Година и место издања: 2019, Нови Сад

Први део књиге припада описима тестова док други део је посвећен процесу оцењивања добијених резултата тестирања. Описано је 56 тестова за процену моторичких способности спортиста: гипкости, брзине, агилности, равнотеже, снаге и издржљивости. Описи тестова поред предмета и самог поступка тестирања садрже наслове и скраћенице које треба да послуже њиховој стандардизацији у Заводу. Поступак оцењивања добијених резултата се темељи на досадашњим истраживањима у Заводу.

Укупан узорак чини 7357 спортиста са 78129 обрађених резултата. На основу израчунатих норми, за сваки тест формиране су стандардне групе по узрасном и полном критеријуму, њих укупно 858. У будућности је планирано допуњеноно издање на основу добијених нових резултата тестирања моторичких способности у Заводу.

Кључне речи: тестирање, оцењивање, моторичке способности, спортисти.

Тестови

Тестови гипкости: претклон у седу, искрет палицом, предножење десном, предножење левом, разножење, заножење десном, заножење левом, одножење десном и одножење левом.

Тестови брзине: тапинг руком, брзина једноставног покрета, спринт 5 метара, пролаз 5 метара, спринт 10 метара, пролаз 10 метара, спринт 15 метара, пролаз 15 метара, спринт 20 метара и пролаз 20 метара.

Тестови агилности: чунасто трчање 10×5, чунасто трчање 4×10, балсом тест, тест 9-3-6-3-9 напред-назад, тест 9-3-6-3-9 са окретом за 180 степени, цик-цак трчање без лопте, цик-цак трчање са лоптом и цик-цак индекс вештине.

Тестови равнотеже: фламинго баланс тест.

Тестови снаге: лежање-сед, издржај у згибу, стисак снажнијом шаком апсолутно, стисак снажнијом шаком релативно, стисак десном шаком апсолутно, стисак десном шаком релативно, стисак левом шаком апсолутно, стисак левом шаком релативно, скок у даљ из места, прегибачи трупа апсолутно, прегибачи трупа релативно, опружачи трупа апсолутно, опружачи трупа релативно, опружачи ногу апсолутно, опружачи ногу релативно, скок из получучња, скок из получучња са припремом, скок из получучња са припремом на десној нози, скок из получучња са припремом на левој нози, максимални скок са припремом, више повезаних скокова из чучња и више повезаних скокова из скочног зглоба.

Тестови издржљивости: рса 20 метара, рса 20 укупно време, рса 20 индекс замора, рса 20 индекс опадања брзине, јо-јо интервални тест издржљивости ниво 1 и јо-јо интервални тест издржљивости ниво 2.

Поделите садржај ...


Наши партнери