После доношења новог Закона о спорту (‘Службени гласник РС’,Бр.24/11 И 99/11-Др.закон) и Правилника о утврђивању способности спортиста за обављање активности и учествовање на спортским такмичењима (‘Службени гласник Рс’, Бр.15/2012) стекли су се сви услови за обављање медицинских прегледа спортиста у нашој установи.

У правилнику у члану један се наводи: „У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.”, а у члану два: “Општу и посебну здравствену способност спортиста такмичара утврдује надлежна здравствена установа, односно завод надлежан за спорт и медицину спорта, у складу са законом и овим правилником.”.

О резултатима здравственог прегледа здравствена установа саставља спортско медицински извештај (овера такмичарске књижице) и доставља га:

  • Прегледаном спортисти,
  • Изабраном лекару.

Сваки спортиста такмичар приликом утврђивања здравствене способности у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта мора да донесе:

  • Документ којим потврдује идентитет (Личну карту или Пасош),
  • Медицинску документацију или информацију изабраног лекара о предходним болестима повредама и лечењу,
  • Такмичарску књижицу,
  • Образац 2, можете преузети са нашег сајта, испуњен образац мора се предати најкасније два дана пре заказаног термина за преглед (за лица до 16 година тај упитник потписује родитељ или старатељ),

Закажите медицински преглед ради овере такмичарских књижица од 9.00-12.00 на телефон: 064 64 48 780

Поделите садржај ...


Наши партнери