Дијагностика тренираности спортиста представља неизоставни део процеса планирања, контроле и реализације тренажног процеса. Намењена је свим онима који препознају потребу да на савремен, научно заснован и верификован начин приступе провери свог тренутног физичког стања и да на основу тога испланирају будуће кораке.

Покрајински завод за спорт и медицину спорта је важећим Законом о спорту, именован за институцију која обавља контролу тренираности врхунских спортиста, без чега се данас не може замислити савремени тренажни процес. За реализацију ове делатности, опремљени смо савременом мерном апаратуром и свим потребним материјалним и кадровским ресурсима. У овом послу имамо 50-о годишње позитивно искуство и преко 10.000 задовољних истестираних спортиста. У оквиру дијагностичког поступка, у зависности од циљева тестирања и потреба клијената, вршимо процену моторичких и функционалних способности, као и процену психосоцијалног статуса и степена психолошке припремљености спортиста.

Одабир појединих тестова или формирање групе тестова, вршимо на основу договора са клијентом/спортистом/тренером, а према унапред дефинисаним циљевима. У односу на циљеве, тестирања могу бити у функцији:

 • Утврђивања тренутног стања спортске форме испитаника и информисања тренера са тим,
 • Контрола и оцена квалитета реализације тренажно-трансформационог процеса (добијамо податке да ли су настале промене у складу са планираним и усмереним тренажним процесом),
 • Прогнозе спортског потенцијала испитаника (идентификација талената), селекције или усмеравања деце према одређеним спортским дисциплинама,
 • Праћења развоја моторичких способности деце (Поред моторичких тестова, саставни део овог процеса је редовна здравствена контрола са праћењем постуралног статуса и идентификација евентуалних деформитета [кичма, стопала]. Редовно праћење омогућава правовремено уочавање евентуалних неуравнотежености у моторичком развоју, чиме се олакшава рад на корекцији као и континуирано праћење динамике напретка),
 • Едукације тренера и спортиста (квалитетно интерпретирани резултати тестирања омогућују увид у слабости испитаника, сагледавају специфичне захтеве изабраног спорта/спортске дисциплине и нуде могућност примене оптималних оптерећења за развој жељених способности),
 • Контроле и праћења рехабилитационог процеса (Почетна мерења омогућавају сагледавање постојећег стања и адекватну израду одговарајућег програма рада, док су каснија мерења у функцији процене напретка у опоравку и адекватне корекције плана рада).

Већи део тестирања реализујемо у лабораторијским условима, а по договору можемо их реализовати и на терену.

Пакети:
 • Појединачни тестови (одабир једног или више тестова са листе),
 • Стандардна група тестова подељена по спортовима.
Тестирање обухвата:
 • Припрему за тест (заказивање тестирања, информисање о неопходним предусловима, времену и начину тестирања, одабир одговарајуће методе, упознавање испитаника са задацима тестова),
 • Тестирање,
 • Анализа добијених резултата,
 • Приказ и интерпретација резултата,
 • Приказ упоредних резултата.
Наше услуге могу користити:
 • Спортски клубови и појединци,
 • Школе спорта (контрола постуралног статуса, психомоторног развоја и функционалних способности),
 • Адолесценти који се опорављају од спортске повреде или болести (планирање и програмирање процеса рехабилитације),
 • Особе са дијагностикованим здравственим проблемима или они који сумњају да имају потенцијална ограничења када је у питању обим и интензитет физичке активности (контрола функционалног, постуралног и моторичког статуса).

Листа појединачних тестова

Телесне димензије
Шта се мериЧиме се мериЈединица
мере
ТачностШта се процењује
Телесна висинаАнтропометарцм0.1 цмЛонгитуд. димензије
Дужина ногуАнтропометарцм0.1 цмЛонгитуд. димензије
Ширина раменаПелвинометарцм0.1 цмТранс. димензије
Ширина куковаПелвинометарцм0.1 цмТранс. димензије
Распон рукуАнтропометармм1 ммТранс. димензије
Маса телаBIOSPACE InBody 230кг0.1 кгМаса
Обим грудиМерна тракамм1 ммВолумен тела
Обим куковаМерна тракамм1 ммВолумен тела
Обим надлактицеМерна тракамм1 ммВолумен тела
Обим подлактицеМерна тракамм1 ммВолумен тела
Обим надколеницеМерна тракамм1 ммВолумен тела
Обим подколеницеМерна тракамм1 ммВолумен тела
Обим трбухаМерна тракамм1 ммВолумен тела
Телесна композиција
% учешћа течностиBIOSPACE InBody 230
(Биоелектрична импеданца)
 0.1%
% учешћа мастиBIOSPACE InBody 230 0.1%
Мишићна масаBIOSPACE InBody 230кг0.1 кг
Коштана масаBIOSPACE InBody 230кг0.1 кг
Маса масног ткиваBIOSPACE InBody 230кг0.1 кг
Брзина базалног метаболизма
(BMR)
BIOSPACE InBody 230  
Индекс телесне масе (BMI)BIOSPACE InBody 230  
„Метаболичка“ старостBIOSPACE InBody 230година1 год
Функционална дијагностика

Функционална дијагностика у спорту обухвата широко подручје од регистровања општих функционалних способности спортиста у лабораторијским и теренским условима тестирања, преко дубљег увида у поједине физиолошке и биохемијске процеса. У кабинету за функционална тестирања Завода, уз примену континуираних прогресивних тестова се одређују основни параметри за процену аеробог капацитета спортиста: Максимална потрошња кисеоника (VO2max) и анаеробни праг помоћу којим се одређује интензитет тренинга.

Флексибилност
Назив тестаШта се мериЧиме се мериЈединица мереТачностШта се процењује
Искрет палицомНакон изведеног искрета изнад главе, мери се растојање између унутрашњих ивица шакaМерна палицамм1 ммФлексибилност руку и раменог појаса
Предножење из лежања на леђимаУгао при подизању ноге у лежећем положајуУгломерСтепени (0)10Fleksibilnost zadnje lože buta
Разножење из лежања на леђимаУгао између пета при максималном разножењуУгломерСтепени (0)10Флексибилност препонске регије
Заножење лежећи на грудимаУгао између ноге (опружена у колену и са пуном екстензијом стопала при максималној екстензији у стопалу) и подаУгломерСтепени (0)10Флексибилност предњег дела натколенице и дела карличног појаса
Одножење лежећи о бокУгао између ноге у одножењу и подаГониометарСтепени (0)10Флексибилност абдуктора и адуктора доњих екстремитета
Претклон у седу
(Seat and Reach)
Дужина дохвата (преко врхова ножних прстију) у дубоком преклонуКлупица са лењироммм1 ммФлексибилност лумбалног дела трупа и карличног појаса
Претклон разножно из седаДужина дохвата у претклону разножноЛењирмм1 ммФлексибилност лумбално-карлично-натколеног дела лигаментарно-зглобно-мишићног комплекса
Брзина
Назив тестаШта се мериЧиме се мериЈединица мереТачностШта се процењује
Тапинг рукомБрзина реакције на звучни или светлосни сигналДигитални мерачмс1 мсБрзина појединачног покрета
Експлозивна снага типа вертикалне скочности
Назив тестаШта се мериЧиме се мериЈединица мереТачностШта се процењује
Суножни скок из получучња без припреме (руке на боковима)Висина вертикалног скокаOpto Jumpцм0.1 цмКонцентрична компонента експлозивности скока.
Скок из получучња са припремом (руке на боковима)Висина вертикалног скокаOpto Jumpцм0.1 цмЕксцентрично-концентрична компонента експлозивности скока
Унилатерални скок са припремом (руке на боковима)Висина вертикалног скокаOpto Jumpцм0.1 цмЕксплозивна снага еластичног карактера у спором ексцентрично-концентричном режиму рада
Макс. скок са припремом (замах рукама)Висина вертикалног скокаOpto Jumpцм0.1 цмЕксцентрично-концентрична компонента експлозивности скока и координацију екстремитета током скока
Више повезаних скокова из получучња са припремом у трајању 15сек (руке на боковима)Висина вертикалног скока и просечна механичка снагаOpto Jumpцм w/кг0.1 цм
1 w/кг
Еластична снага мишића предње стране натколенице
и мишића глутеуса
Више повезаних скокова из скочног зглобаВисина вертикалног скока, време контакта са подлогом имех. снагаOpto Jumpцм
мс
w/кг
0.1 цм
1/100 сек
1 w/кг
Реактибилност мишића стопала и потколенице
Динамометрија
Назив тестаШта се мериЧиме се мериЈединица мереТачностШта се процењује
Максимална сила екстензора и флексора у зглобу колена (процењено унилатерално)Сила којом се делује против непокретног ослонцаИзокинетички динамометар EASYTECH ”Prima DOC”Н0.1 НЈачина екстензора и флексора у зглобу колена
Брзина развоја силе (прираштај силе) екстензора и флексора у зглобу колена (процењено унилатерално)Рачуна се максимум првог извода графика зависности силе у временуИзокинетички динамометар EASYTECH ”Prima DOC”Н/с1 Н/сЕксплозивна снага екстензора и флексора у зглобу колена (способност мишића да у што краћем времену манифестује максималну силу)
Релативна брзина развоја силе (релативни прираштај силе) екстензора и флексора у зглобу колена (процењено унилатерално)Количник брзине развоја силе и максималне силе екстензора/флексора у зглобу коленаИзокинетички динамометар EASYTECH ”Prima DOC”1/с1 1/сЕксплозивна сила екстензора/флексора у зглобу колена (способност мишића да у што краћем времену манифестује максималну силу)
1 понављајући максимум (1РМ) екстензора/флексора у зглобу колена (процењено унилатерално)Оптерећење са којим је могуће направити максимално једно понављањеИзокинетички динамометар EASYTECH ”Prima DOC”Нм1 НмЈачина екстензора/флексора у зглобу колена

ЦРД серија психодијагностичких тестова

ЦРД серија психодијагностичких тестова садржи 38 стандардизованих тестова намењених за утврђивање (дијагностику и праћење): перцептивних способности, мишљења, памћења, као и различитих облика психомоторних реакција.
Стандардна батерија тестова обухвата тестирање следећих способности: брзине реакције, координације покрета, оријентације у простору и обима пажње, учења и памћења. Батерија тестова може да се мења и прилагођава специфичностима одређеног спорта или спортске дисциплине.

ЦРД серија, у односу на класични психодијагностички протокол, има низ предности уколико је потребно теренско или ситуационо тестирање јер омогућава:

 • еконономичност тестирања (потребно кратко време за добијање великог броја индивидуалних података),
 • аутоматску обраду резултата мерења, што омогућује сервисирање већег броја спортиста (изузетно значајно када се тестира цео тим),
 • периодична проверавања статуса појединих особина у односу на почетни тестирање (тест-ретест).

Тренери добијају извештај који обухвата информацију о:

 • тренутном нивоу развоја тестираних менталних способности (изражених нумерички, ради једноставности упоређивање резултата),
 • динамичким својствима функционисања централног нервног система (брзини, стабилности и заморљивости),
 • како се утврђена својства манифестују у конкретној спортској ситуацији,
 • индикаторима функционалних или емоционалних сметњи код појединог спортисте.

Интерпретација резултата

Сваки текст завршава стручном интерпретацијом резултата, уз богату документацију и препоруке за врсту и начин спровођења физичке активности, те контролу осталих чинилаца који директно или индиректно утичу на наше здравље.

На темељу прецизно утврђених зона оптерећења могуће је Вашу физичку активност учинити знатно ефикаснијом, без обзира да ли се ради о спорту, рекреацији или жељи за смањењем телесне тежине.


Мерна опрема

Изокинетички динамометар PrimaDOC (EASYTECH – Italy)
Гасни анализатор Quark b² i QUARK CPET (COSMED – Italy)
Бицикл ергометар Monark 839E (MONARK – Sweden)
Лактат анализатор Accutrend (Roche – Germany)
Тредмил трака T150DE’(COSMED-Italy)
Систем фото ћелија “Opto Jump”
Тензометријска платформа “Opto Jump”
Угломер који се користи у тестовима за процену флексибилности доњих екстремитета
Систем за психодијагностику (ЦРД-Дреновац)
Кајакашки ергометар DANSPRINT PRO
Бицикл ергометар WEBA-SPORT “Watt”


Cene

Ценовник


Reference

– 63 година искуства и преко 12.000 хиљада тестираних спортиста
– Велика база података јединствена у земљи
– 2003-2010 године репрезентативци: атлетика, стони тенис, пливање, рвање, стрелаштво, планинарство
– Ивана Шпановић, Михајло Дудаш и Игор Шарчевић (атлетика), Кристијан Фриса и Давор Штефанек (рвање), Немања Миросављев (стрељаштво), Иван Ленђер и Чаба Силађи(пливање), Исо Планић (планинарство)…


Слике са тестирања


Преузмите сагласност за функционална тестирања


Закажите тестирањеdijagnostika@pzsport.rs

065 5508 345


Ценовник

Поделите садржај ...


Наши партнери