Снежана Вујановић, психолог

Рођена је у Апатину 1973. године. Основну школу је завршила у Апатину, а средњу школу просветне струке у Сомбору. Дипломирала је на Педагошкој академији у Новом Саду 1994. године, где је стекла звање васпитач у предшколском васпитању и образовању.

На Филозофском факултету – одсек психологија у Новом Саду, дипломирала је 2000. године и стекла звање дипломирани психолог. Завршила је бројне релевантне семинаре и едукацију из рационално-емотивно-бихејвиоралне терапије за завршни сертификат Института Albert Ellis, New York.

Radila je kao vaspitač u predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” u Novom Sadu, kao asistent na projektu “Skloniste u znanju” NSHC-a u Novom Sadu, kao profesor psihologije i psiholog u Tehničkoj školi “Pavle Savić” u Novom Sadu.

Од 2008. године је запослена у Покрајинском заводу за спорт у дијагностичко-прогностичком центру на тестирању спортиста.
Мајка једне девојчице.

Е-маил: snezana.vujanovic@pzsport.rs

Поделите садржај ...


Наши партнери