Мане Мирковић, специјалиста за аналитику у спорту

Рођен 07.05.1986. године у Вуковару. Основну и средњу медицинску школу, смер медицинска сестра – техничар, завршио у Новом Саду. Дипломирао на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду 2010. године и стекао звање професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут. Звање мастер Спортске медицине са физикотерапијом (АЦИМСИ) стекао је децембра 2015. године.

Радио је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, као сарадник на предмету Активности у природи.

Од 2009. до 2013. године радио је у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину као стручни сарадник. Активно се бавио рукометом и кошарком.

У Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта ради у дијагностичком центру за изокинетичку дијагностику.

Поделите садржај ...


Наши партнери