Михаило Милетић, специјалиста за стручни и развојно – истраживачки рад у спорту

Рођен 17.02.1976. године у Врбасу. Основну школу завршио у Бачком Добром Пољу. Гимназију завршио у Врбасу. Дипломирао на <б>Факултету Физичке Културе у Новом Саду и стекао звање Професор физичког васпитања и дипломирани тренер фудбала. Живи у Новом Саду, ожењен, отац двоје деце.

Април 2002. године – завршио &qуот;Школу за младе лидере&qуот; у Котору под покровитељством Краљевине Норвешке
Maj 2002. godine – završio školu: “Odnosi sa javnošću i poslovna komunikacija” na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu.
2003. године био на студијском путовању у Словенији у организацији <б>Факултета Организационих Наука из Београда са циљем упзнавања функционисања државне управе.
2004.године у Београду завршио школу за ПР агенције ПРАГМА
На последипломске специјалистичким студијама на <б>Факултету Политичких Наука у Београду смер Европске Интеграције.

Rадно искуство:

2001. – 2004. Обављао послове у својству стручног сарадника за послове информисања у Скупштини општине Врбас – Портпарол.
2005. радио у Секретаријату за спорт и омладину у Извршном Већу АП Војводине.
Од 1. октобра 2005. обавља послове помоћника директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у Новом Саду.

Е-маил: mihailo.miletic@pzsport.rs

Поделите садржај ...


Наши партнери