Барбара Бјелош, виши санитарни техничар – лаборант

Рођена је 1985. године у Нашицама. Основну и средњу медицинску школу „др.Ружица Рип“ завршила 2004.године. Високу здравствено-санитарну школу струковних студија из Београда, завршила је 2009.године, смер- струковни санитарно-еколошки инжењер. Специјалистицке студије профила-санитарно-еколошки специјалиста за безбедност хране и воде је завршила у фебруру 2011. године.

Од 2010.године је радила у Институту за јавно здравље Војводине на одсеку Хигијена и хумана екологија-Биохемијска лабораторија, и центру за микробиологију, одсек клиничке микробиологије- лабораторија за обраду ликвора, хемокултура.

Од септембра 2013 године запослена у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта у биохемијској лабораторији на месту вишег лабораторијског техничара.

Поделите садржај ...


Наши партнери