Др Бранислав Страјнић, специјалиста за стручни и развојно истраживачки рад у спорту – шеф одељења

Лични подаци

Датум рођења: 30.07.1971.

Место рођења: Кикинда, Србија

Држављанство: Републике Србије

Контакт: branislav.strajnic@pzsport.rs

Образовање

Средња математичка гимназија Душан Васиљев Кикинда, 1990 год.

Факултет физичке културе Нови Сад, 2002 год.

Магистратура, Факултет физичке културе Нови Сад, 2014 год.

Докторат, Универзитет Источно Сарајево, 2017 год.

Радно искуство

2003 – до данас, у Покрајинском заводу за спорт у Новом Саду

  • 2003, одржавање базе података,
  • 2003–2005, Помоћник директора,
  • 2005-2012, Стручни сарадник за оспособљавање кадрова,
  • 2012-2014, Шеф службе за едукацију и стручно оспособљавање тренера у спорту,
  • 2014-2017, Виши стручни сарадник за моторичка тестирања,
  • 2017-2018 Шеф службе за моторику и изокинетику,
  • 2018-2020, Специјалиста за аналитику у спорту.

Језици

Енглески (говор, писање и читање одлично)

Познавање рада на рачунару

ЕCDL сертификат

Курсеви, дозволе и сертификати

Возачка дозвола Б категорије 1992 год.

Сертификат за писање пројеката 2006

Спортски оперативни тренер рукомета 2005

Курсеви писања пројеката за приступне фондове ЕУ (2012, 2016)

Остало

Успешно се професионално бавио рукометом више од 10 година и био савезни рукометни судија 8 година

У издању Завода 2020. године објавио је књигу „Стање физичких способности и морфолошких карактеристика деце основношколског узраста у АПВ 2020. године“ и написао и објавио преко 15-ак радова, као аутор и коаутор у земљи и иностранству

Ожењен је, отац двоје деце

Branislav Strajnić on ResearchGate

Поделите садржај ...


Наши партнери