Данијела Шпирић, помоћник директора

Лични подаци

Датум рођења: 24.04.1978.

Контакт

Е–маил: danijela.spiric@pzsport.rs, vspiric@gmail.com

Телефон: +381(0)60-3380-390

Образовање

Средња школа Светозар Милетић, Нови Сад

Факултет: Висока пословна школа струковних студија, у Новом Саду, студијски програм електронско пословање са стеченим звањем Струковни пословни информатичар – специјалиста.

Спортски оперативни тренер атлетике.

Атлетски судија.

Радно искуство

Од 2003. године, запослена у Дому здравља Нови Сад. До 2005. године, обављала послове у сектору Јавних набавки.

Од 2005. године, радила у служби Информатике на радном месту администратор информационог система.

Две године радила као едукатор запосленима у Дому здравља за рад на рачунарима. Учествовала на прављењу базе података и у Изради сајта Дома здравља Нови Сад.

Од 2010. године изабрана за Потпредседника СО Дома здравља Нови Сад на мандатни период од 5 година.

Од 2012. године, тренер атлетике у Атлетском клубу (дозвола за рад АСС).

Страни језици

Српски, Енглески, Руски и Немачки (најнижи ниво)

Обука

Zавршила обуку за двојно књиговодство

Познавање рада на рачунару

MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) Abode Photoshop, Internet, e-mail

Поделите садржај ...


Наши партнери