Лана Додер, службеник за односе са јавношћу и маркетинг

Лични подаци

Датум рођења: 19.10.1991.

е-маил: lanadoder@gmail.com

Образовање

Средња Медицинска школа “7 април”

Основне и мастер студије, Факултет техничких наука Нови Сад.

Смер: Менаџмент људских ресурса.

Тренутно на докторским студијама горе поменутог факултета.

Обуке

Фонд “ Европски послови “ Аутономне Покрајине Војводине

Семинар: “ Могућност финансирања путем ЕУ фондова”

28.10.2016. Нови Сад

Страни језици

Енглески

Поделите садржај ...


Наши партнери