Делатност Завода одређене су Статутом Завода и Законом о спорту и обухватају периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих, контролу тренираности спортиста од интереса за Покрајину и стручно саветодавну помоћ врхунским спортистима и кадровима у спорту, информационо-документациону делатност и одржавање базе података за потребе вођења матичних евиденција и припрему аналитичке документације за планирање, програмирање, валоризацију ефекта и друге стручне потребе организација и савеза, издавачку, пропагандну и истраживачко развојну делатност.


Поделите садржај ...


Наши партнери