Делатност Завода одређена је законом о спорту и обухвата периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих, контролу тренираности врхунских спортиста и стручно саветодавну помоћ врхунским спортистима и кадровима у спорту, информационо-документациону делатност и одржавање базе података за потребе вођења матичних евиденција и припрему аналитичке документације за планирање, програмирање, валоризацију ефекта и друге стручне потребе организација и савеза, издавачку, пропагандну и истраживачко развојну делатност.


Оспособљавање тренера

Убрзо након оснивања, већ 1954 године. Завод је отпочео са одржавањем течајева за оспособљавање кадрова за обављање стручног рада у спортским и спортско-рекреативним организацијама. На тај начин завод је оспособио преко 11.000 тренера разних профила и организатора рекреација, међу којима је знатан број оних који су стекли високу репутацију код нас и у свету.

Након доношења актуелног Закона о спорту Министарство за омладину и спорт донело је решење којим се завод овлашћује да врши оспособљавање за сва спортска занимања и звања по Правилнику о номенклатури спортских занимања и звања. На основу тог решења завод завод обавља оспособљавање:Спортско оперативни тренер са фондом од 240 часова за следеће спортове: атлетика, бадминтон, бициклизам, бокс, боћање, ватерполо, веслање, гимнастика, карате, кајак-кану, кик бокс, кошарка, куглање, одбојка, плес, пливање, рвање, рукомет, савате, стони тенис, стрељаштво, тенис, теквондо, тријатлон, фитнес, фудбал и џудо.

Позивају се грански савези да са овим упознају клубове и појединце и да заинтересоване упуте да се пријаве заводу у што краћем року, како би се течајеви што пре организовали.

Поделите садржај ...


Наши партнери