Већ у првим одредницама приликом оснивања Института припао му је “рад на научном истраживању из области биологије, медицине, педагогије, психологије, спортских објеката и терена, а из аспекта физичке културе”.

Из оскудних докумената о раду на овој области много говори документ под бројем 07-149/1 марта 1959. године упућен Савезном заводу за физичку културу, у коме се Савезни завод извештава да је “Центар довршио 14 научно – истраживачких радова, да су два у току израде, а у припреми још 4”. Узгред напомињемо, више ради интересантности језика којим се тада говорило, да се у истом документу, поред наведеног, најављују и “Евентуалије”, тј. идеје о томе шта би се даље могло радити.

Поред директног рада на научним и истраживачким пројектима сарадници Завода су учествовали и у раду институција које одређују тај рад. Тако је на захтев Савезног завода за физичку културу од 31. децембра 1959. године достављен предлог за чланове Одбора за научни рад на пољу физичке културе у саставу Савезне комисије за физичку културу. Центар је предложио из Војводине Алексеја Бера из Центра, др Живојина Гавриловића научног сарадника Српске академије наука одељења за медицинска истраживања (“три године спољног сарадника Центра”), Дејана Лазића статистичара Центра и још четири лекара из Војводине који се баве научно – истраживачким радом у области спортске медицине.

Интензиван рад на овом пољу настављен је све до оснивања Факултета за физичку културу, када је та надлежност њему припала. Међутим, сматрајући да факултету припадају пре свега фундаментална научна истраживања, а да Завод, који је на изворишту емпиријских сазнања, посебно оних која имају директну примену у пракси, Завод је покренуо иницијативу и Решењем о испуњености услова за обављање научноистраживачког рада Покрајинског комитета за науку и информатику од 4. августа 1988. године, поново званично уврстио у своју делатност.

На основу тог решења основана је, и у Статуту озваничена, научна јединица која је учествовала реализацији неколико научних пројеката која су финансирана од стране за науку задужених институција.

Физичка развијеност и физичке способности деце основношколског узраста (2010) – Драган Додер

Поделите садржај ...


Наши партнери