Маја Грабовац, помоћник директора

Лице за заштиту података о личности

Лични подаци

Датум рођења: 13.09.1985.

Адреса: Цара Душана 56, Нови Сад, Србија

Контакт телефон: 064/20-20-950

Е–маил: maja.grabovac@yahoo.com

Образовање

2011. дипломирала на Правном факултету, Универзитета у Новом Саду, општи смер и стекла звање ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.

2004. завршила Гимназију „Лаза Костић“ Нови Сад, општи смер

Положен државни стручни испит

Радно искуство

Од 17.01.2017. – Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Од 12.01.2016. до 06.04.2016. Служба за заједничке послове Града Новог Сада, сектор јавних набавки

Од 01.10.2013. до 31.12.2015. Градска управа за урбанизам и стамбене послове града Новог Сада, на радном месту – извршилац на правним пословима накнадног издавања грађевинских и употребних дозвола у поступку легализације

Од 01.09.2011. до 01.09.2013. судијски приправник волонтер у Основном суду у Новом Саду

Личне способности

Познавање језика: Енглески језик – читање: одлично, писање: одлично, конверзација: одлично.

Шпански језик – читање: врло добро, писање: врло добро, конверзација: врло добро

Рад на рачунару: одлично познавање рада на рачунару – MS Windows.

MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express)

Поделите садржај ...


Наши партнери