**** Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Адреса: Масарикова 25/II, 21000 Нови Сад, Телефон: 021/572-224, 021/572-277, Директор: 021/4737-117, Мејл: info@pzsport.rs ****

НАШЕ ДЕЛАТНОСТИ: