Душан Поповић, специјалиста за аналитику у спорту

Рођен је у Ковачици 1963. године. Основну школу је завршио у родном месту а средњу школу у Панчеву. Године 1991. дипломирао је на факултету физичке културе у Новом Саду и стекао звања професора физичког васпитања и дипломираног тренера рукомета.

Од 1999. године ради у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта.
Отац једне ћерке.

Е-маил: dusan.popovic@pzsport.rs

Поделите садржај ...


Наши партнери