Mane Mirković, specijalista za analitiku u sportu

Rođen 07.05.1986. godine u Vukovaru. Osnovnu i srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar, završio u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu 2010. godine i stekao zvanje profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut. Zvanje master Sportske medicine sa fizikoterapijom (ACIMSI) stekao je decembra 2015. godine.

Radio je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, kao saradnik na predmetu Aktivnosti u prirodi.

Od 2009. do 2013. godine radio je u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu kao stručni saradnik. Aktivno se bavio rukometom i košarkom.

U Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta radi u dijagnostičkom centru za izokinetičku dijagnostiku.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri