Mihailo Miletić, specijalista za stručni i razvojno – istraživački rad u sportu

Rođen 17.02.1976. godine u Vrbasu. Osnovnu školu završio u Bačkom Dobrom Polju. Gimnaziju završio u Vrbasu. Diplomirao na Fakultetu Fizičke Kulture u Novom Sadu i stekao zvanje Profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener fudbala. Živi u Novom Sadu, oženjen, otac dvoje dece.

April 2002. godine – završio "Školu za mlade lidere" u Kotoru pod pokroviteljstvom Kraljevine Norveške
Maj 2002. godine – završio školu: „Odnosi sa javnošću i poslovna komunikacija“ na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu.
2003. godine bio na studijskom putovanju u Sloveniji u organizaciji Fakulteta Organizacionih Nauka iz Beograda sa ciljem upznavanja funkcionisanja državne uprave.
2004.godine u Beogradu završio školu za PR agencije PRAGMA
Na poslediplomske specijalističkim studijama na Fakultetu Političkih Nauka u Beogradu smer Evropske Integracije.

Radno iskustvo:

2001. – 2004. Obavljao poslove u svojstvu stručnog saradnika za poslove informisanja u Skupštini opštine Vrbas – Portparol.
2005. radio u Sekretarijatu za sport i omladinu u Izvršnom Veću AP Vojvodine.
Od 1. oktobra 2005. obavlja poslove pomoćnika direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta u Novom Sadu.

E-mail: mihailo.miletic@pzsport.rs

Podelite sadržaj ...


Naši partneri