Letenka danas

“Letenka” je škola u prirodi Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, smeštena u središnjem delu Nacionalnog parka „Fruška gora“. Svojim uređenjem “Letenka” predstavlja jedinstveno mesto koje je pogodno za održavanje letnjih škola prirode, pre svega za osnovce i za polaznike spotrskih kampova.

Objekti koji se nalaze u Omladinskom naselju “Letenka” na Letenci sagrađeni su 1975. godine. Početkom osamdesetih godina kompleks “Letenka” počinje da funkcioniše kao škola u prirodi za smeštaj dece predškolskog i školskog uzrasta. “Letenka” se nalazi na nadmorskoj visini od 456 metara, a okružena je netaknutom prirodom, šumom, livadama. Ovo je idealno mesto za boravak u prirodi, jer istovremeno pruža edukaciju i rekreaciju kao i mogućnost uživanja u prirodnim lepotama Nacionalnog parka “Fruška gora”.

Letenka u bliskoj budućnosti

Turistički lokalitet “Letenka”, predviđen Prostornim planom područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine, pruža mogućnost za izgradnju novih objekata i sadržaja u funkciji razvoja sportsko-rekreativnog turizma, uz obezbeđenje uslova za aktivan odmor i rekreaciju.

Ponuđeni koncept je optimalno rešenje prostorne organizacije koja zadovoljava potrebe zainteresovanih aktera i korisnika prostora u sadašnjem vremenu i budućem razvoju, usklađenog sa prirodnim i stvorenim uslovima na terenu.

Planiranom izgradnjom (hotela, smeštajnih paviljona, sportske dvorane, zatvorenog bazena, većeg broja sportskih terena, restorana, ambulante i upravne zgrade) stvorila bi se nova vrednost prostorne celine lokaliteta “Letenka”, ne samo u funkciji sportsko-rekreativnog kompleksa, već i u funkciji proširenja kompletne turističke ponude Nacionalnog parka “Fruška gora”. Ovim bi se realizovala davno začeta ideja o otvaranju Nacionalnog trening centra za pripremu vrhunskih sportista.

Svaki od pomenutih sadržaja ima posebne prostorne zahteve koji su ispoštovani i inkorporirani sa prostornim zahtevima drugih sadržaja, tako da zajedno grade jedinstvenu celinu turističko-sportsko-rekreativnog lokaliteta “Letenka”.

U ovom momentu, na celoj površini Nacionalnog parka “Fruška gora” kao i u njenom širem okruženju, nema objekata koji bi mogli da ponude uslugu bar približnog kvaliteta.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri