Danijela Špirić, pomoćnik direktora

Lični podaci

Datum rođenja: 24.04.1978.

Kontakt

E–mail: danijela.spiric@pzsport.rs, vspiric@gmail.com

Telefon: +381(0)60-3380-390

Obrazovanje

Srednja škola Svetozar Miletić, Novi Sad

Fakultet: Visoka poslovna škola strukovnih studija, u Novom Sadu, studijski program elektronsko poslovanje sa stečenim zvanjem Strukovni poslovni informatičar – specijalista.

Sportski operativni trener atletike.

Atletski sudija.

Radno iskustvo

Od 2003. godine, zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad. Do 2005. godine, obavljala poslove u sektoru Javnih nabavki.

Od 2005. godine, radila u službi Informatike na radnom mestu administrator informacionog sistema.

Dve godine radila kao edukator zaposlenima u Domu zdravlja za rad na računarima. Učestvovala na pravljenju baze podataka i u Izradi sajta Doma zdravlja Novi Sad.

Od 2010. godine izabrana za Potpredsednika SO Doma zdravlja Novi Sad na mandatni period od 5 godina.

Od 2012. godine, trener atletike u Atletskom klubu (dozvola za rad ASS).

Strani jezici

Srpski, Engleski, Ruski i Nemački (najniži nivo)

Obuka

Završila obuku za dvojno knjigovodstvo

Poznavanje rada na računaru

MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) Abode Photoshop, Internet, e-mail

Podelite sadržaj ...


Naši partneri