Župić dr Danijel, direktor

Lični podaci

Datum rođenja: 11.06.1966.

Mesto rođenja: Novi Sad, Srbija

Državljanstvo: Republike Srbije

Kontakt

E–mail: zupic.dr.danijel@gmail.com

Obrazovanje

Srednja škola: Medicinska škola 7. April, Novi Sad

Fakultet: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, prosečna ocena 8,00 sa stečenim zvanjem doktora medicine

Specijalističke studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd i Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, prosečna ocena 9,00 sa stečenim zvanjem specijaliste za menadžment u zdravstvu

Magistarske studije: 2005/2006. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, za sticanje zvanja magistra tehničkih nauka za multimedijalne komunikacije i odnose sa javnošću u zdravstvu

Radno iskustvo

septembar 1999. Lekar opšte prakse, Medicina rada, Dom zdravlja – do danas Novi Sad 2

februar 2014. Sudija vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije – do danas (mandat 5 godina)

oktobar 2010 Predsednik sindikalne organizacije Doma zdravlja – januar 2016. Novi Sad i član najužeg rukovodstva Republičkog odbora sindikata Srbije

1998–1999. Rukovodilac prodaje lekova Unihemkom, Novi Sad

od 1999. Licencirani lekar saveznog ranga Rukometnog kluba Milicionar, Novi Sad, II savezna liga

od 2000. Licencirani lekar saveznog ranga Džudo kluba Bezbednost, Novi Sad, I savezna liga Licencirani lekar saveznog ranga FSS Fudbalskog kluba Tango, Novi Sad, i savezna liga

od 2003. Licencirani lekar saveznog ranga FSS Fudbalskog kluba Proleter, Novi Sad

od 2011. Licencirani lekar saveznog ranga FSS Fudbalskog kluba Petrovaradin, Novi Sad

2013–2014. Lekar Nacionalne selekcije Srbije pri FSS

od 2014. Delegat saveznog ranga II i III lige Futsala Srbije

od 2014. Licencirani lekar saveznog ranga FSS

Fudbalskog kluba Cement, Beočin.

2015. Licencirani lekar saveznog ranga u fucalu i FSS.

2016. Delegat i lekar saveznog ranga fucal Srbije.

2017. Lekar amaterske fudbalske reprezentacije Vojvodine.

2018. Lekar FSS ženske reprezentacije Srbije U19.

Licencirani lekar KMF Internacional Super Lige.

Licencirani lekar superligaša FSS fudbalskog kluba „Proleter“.

Jezici

srpski – maternji

engleski – tečan govor, čitanje i pisanje

Obuke i sertifikati

mart 2002. Menadžment u zdravstvu I i II, Beograd

jun 2003. Menadžment u zdravstvu u uslovima promena, Beograd

septembar 2003. Odnosi sa javnošću i poslovna komunikacija, Beograd oktobar 2003. Health menagement works shop, Beograd

novembar 2003. Strateški menadžment i organizacione promene u zdravstvu, Portorož, Slovenija 3

januar 2004. Menadžment u zdravstvu III, Limasol, Kipar

jun 2004. Podrška reformi sistema zdravstvene zaštite i postizanje održivog finansiranja, Beograd

septembar 2004. Projekt menadžment, Beograd

jun 2004. ISO 9001:2000 i ISO 14001 dokumentovanje sistema, Beograd

septembar 2004. Metodike i tehnike upravljanja kvalitetom, Beograd

decembar 2004. Upravljanje projektima, Beograd

mart 2005. Sistem menadžmenta kvalitetom, Beograd

Poznavanje rada na računaru

MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), Adobe Photoshop, Internet, e–mail

Ostalo

2004. ličnim trudom i zalaganjem obezbedio dobijanje finansijskih sredstava od Republičkog ministarstva i Gradskog sekretarijata za zdravstvo Grada Novog Sada za uređenje do tada nefunkcionalnog prostora od 230 m2 i otvaranje ordinacije Dunavska, Medicine rada Doma zdravlja Novi Sad, koja do danas broji više od 3.200 pacijenata.

Važeća vozačka dozvola (B kategorija).

Podelite sadržaj ...


Naši partneri