Месечна архива децембар 2019

Bypzsport.rs.new

ЛЕПИ ЗАЈЕДНИЧКИ ТРЕНУЦИ ТИМА ЗАВОДА ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ СЛОВЕНИЈИ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта у радној посети Словенији.

Колеге из Установа које представљају део система спорта у Словенији имали су прилику да се упознају са значајем Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у Србији и тренутним активистима.

Bypzsport.rs.new

ПРЕДСТАВЉЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ СЛОВЕНАЧКОГ СПОРТА

Домаћини тима Покрајинског завода за спорт и медицину спорта на стручном путовању у Љубљану са великом пажњом су приступили веома конструктивним састанцима. Презентацију “Института за шпорт” одржао је др Јанез Водичар. Центар шолских ин обшолских дејавности “Школа у природи” представио је директор Бране Кумар, док је делатности Завода за шпорт РС Планица представио директор Јелко Грос са својим сарадницима.

Тим Завода се у потпуности упознао са делатностима институција које у великој меру учествују у систему спорта у Словенији.

Bypzsport.rs.new

ЗАВОД ПРЕДСТАВЉЕН У СЛОВЕНИЈИ

Колеге из Установа које представљају део система спорта у Словенији имали су прилику да се упознају са значајем Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у Србији и тренутним активистима.

Директор др Данијел Жупић, прим. др Биљана Савић, психолог Снежана Вујановић, колеге Михаило Милетић, Бранко Ђукић и Мане Мирковић представили су Завод, како функционише спорт у нашој земљи и могућности сарадње са колегама из Словеније.

ByPzSport

НОВО МОНОГРАФСКО ИЗДАЊЕ ЗАВОДА

Монографско издање “Тестирање и оцењивање моторичких способности спортиста у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта” је настало из запажања приликом припреме и самог тока тестирања моторичких способности спортиста у Заводу. Аутори Горан Гламочић и Ђорђе Иванов покушавају да реше уочене недостатке у оквиру дијагностике тренираности моторичких способности спортиста у два сегмента и то у сегментима тестирања и оцењивања моторичких способности спортиста. На основу тога први део књиге припада описима тестова док други део је посвећен процесу оцењивања добијених резултата током поступка тестирања. Описано је 56 тестова за процену моторичких способности спортиста: гипкости, брзине, агилности, равнотеже, снаге и издржљивости. Описи тестова поред предмета и самог поступка тестирања садрже наслове и скраћенице које треба да послуже њиховој стандардизацији у Заводу. Поступак оцењивања добијених резултата се темељи на досадашњим истраживањима у Заводу. Укупан узорак чини 7357 спортиста са 78129 обрађених резултата. На основу израчунатих норми, за сваки тест формиране су стандардне групе по узрасном и полном критеријуму, њих укупно 858. У будућности је планирано допуњеноно издање на основу добијених нових резултата тестирања моторичких способности у Заводу.


Наши партнери