Дневна архива 27 новембра, 2021

ByPZSIM

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА УНАПРЕЂИВАТИ СПОРТ У АПВ

Значај Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за војвођански, а самим тиме и српски спорт, препознат је од стране ресорног покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Јуче је у Покрајинској влади одржан радни састанак секретара Данета Басте и директора Завода др Данијела Жупића, који је са својим сарадницима представио планове за наредни период и потребе Завода како би се рад унапредио, а све у циљу развоја спорта.
Пун разумевања, секретар Баста изразио је задовољство како наша Установа са успехом реализује све активности и испуњава зацртане циљеве, а договорено је да у наредном периоду Секретаријат и Завод новим пројектима заједно утичу на развој нашег спорта. Посебан акценат биће стављен на подизање нивоа стручног рада у спорту.


Наши партнери