ByPZSIM

СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ СА АСОЦИЈАЦИОМ СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ

Директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта др Данијел Жупић и председник Асоцијације спорт за све Србије Бранко Вујовић потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи наше Установе и Савеза. Циљ успостављања сарадње јесте јачање система спорта за све у Србији. Споразумом је предвиђена сарадња на пољима стручног оспособљавања, стручног усавршавања, организација стручних скупова, спровођење заједничких истраживања и издравање стручних публикација, као и заједнички пројекти како на домаћим, тако и ЕУ пројектима. Обе стране су сагласне да је пуно могућности заједничког деловања, а у циљу развоја иомасовљења рекреативног спорта.

Поделите садржај ...

About the author

PZSIM editor


Наши партнери