Новости

Споразум о сарадњи „Спорт за све“

Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Асоцијацијом спорт за све Србије потписали су у Новом Саду, директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта др Ненад Сударов и мр Јездимир Марсенић генерални секретара асоцијације.

Ова сарадња ће се заснивати на принципима: партнерства, одговорности, усклађивања активности од обостраног интереса и међусобног информисања. Програми сарадње ће се спроводити између осталог на пољима едукације стручног кадра за потребе Асоцијације, анализе јавног здравља, организовања стручних скупова и сарадња на издавачкој делатности.

Директор Завода др ненад Сударов је истог дана присуствовао редовној годишњој скупштини Савеза спорт за све Војводине. По завршетку редовне годишње седнице Скупштине Савеза Спорт за све Војводине отпочео је свечани део седнице на ком су добитницима уручена спортско-рекреативна признања Савеза за допринос у развоју и унапређењу Спорта за све у АП Војводини за 2014. годину.

Поделите садржај ...