Nadzor nad stručnim radom

Nadzor nad stručnim radom u oblasti fizičke kulture prvi put ozvaničen je na ovim prostorima Zakonom o fizičkoj kulturi SAP Vojvodine. On je propisivao da se nadzorom nad stručnim radom utvrđuje, da li se delatnost na unapređenju fizičke kulture organizuje i sprovodi u skladu sa naučnim i stručnim dostignućima.

Preuzmite uputstvo sportskim organizacijama koju dokumentaciju treba da pripreme ukoliko se vrši nadzor u njihovoj organizaciji.

Posle višegodišnje pauze ovu važnu delatnost Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je ponovo počeo sprovoditi. Naime, saglasno Zakonu o sportu iz 2011. godine, kao i sada važećim Zakonom iz 2016. godine, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta vrši nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta na teritoriji AP Vojvodine, kao povereni posao. Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije donelo je prateći Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta. Njime se uređuje način i postupak obavljanja stručnog nadzora, mere za otklanjanje uočenih nedostataka, uslovi za imenovanje nadzornika, obrazac i način izdavanja legitimacije i drugih pitanja od značaja za ovu oblast.

Stručni sportski nadzornik jeste lice koje obavlja nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta, prati i predlaže mere koje preduzima organizacija u oblasti sporta, tj. sportski stručnjak radi otklanjanja nedostataka, i o uočenim nedostacima u primeni mera obaveštava ministra nadležnog za sport.

Nadzor može biti redovan i vanredan. Redovan je na osnovu plana nadzora a vanredan na osnovu obrazložene prijve.

Početkom svake kalendarske godine Zavod donosi plan nadzora. Plan uzima u obzir da u kontinuitetu pokrije sve sportske grane i oblasti, da pokrije celu teritoriju APV i da se nadzor ne ponavlja.

Stručni sportski nadzornici Zavoda su od decembra 2013. godine do januara 2019. godine obavili 311 nadzora nad stručnim radom nad trenerima u sportu, instruktorima u sportu i organizatorima rekreacije u sportu i nad stručnim radom u organizacijama u oblasti sporta za ista zanimanja.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri