Senka Radović, viši sanitarni tehničar – laborant

Rođena u Vrbasu 1978. godine. Srednju medicinsku školu i Tehnološki fakultet je završila u Novom Sadu.

Do 2013. godine radila na poslovima diplomiranog inženjera tehnologije.

Od decembra 2013. zaposlena u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta na poslovima višeg laboratorijskog tehničara. Udata, majka dvoje dece.

Podelite sadržaj ...


Naši partneri