Месец: новембар 2004.

Стручно саветовање

Стручно саветовање са међународним учешћем на тему: ВАННАСТАВНЕ ШКОЛСКЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА, НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА Место одржавања: Дом војске, Нови Сад П р о г р а м : Четвртак – 18. новембра 2004. године, у 10.00 час.Отварање,…