Новости

Стручно саветовање

Стручно саветовање са међународним учешћем на тему: ВАННАСТАВНЕ ШКОЛСКЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА, НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Место одржавања: Дом војске, Нови Сад

П р о г р а м :

Четвртак – 18. новембра 2004. године, у 10.00 час.
Отварање, уводно излагање и поздравна реч

УВОДНА ПРОБЛЕМАТИКА
1. А. Бабић : Активности Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у циљу ревитализације школског спорта у Војводини
2. др В. Ђорђић : Физичко васпитање и школски спорт : изазови реформе
П а у з а ( коктел )
ИСКУСТВА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
1. др А. Јаворка : Искуства у организовању школског спорта у Словачкој
2. Ј. Лиесковскy : Организација спорта у граду Трнава
3. др Гy. Јадy : Специјални олимпијски покрет у Мађарској
Петак – 19. новембра 2004. године, у 10.00 час.
ВАНЧАСОВНЕ АКТИВНОСТИ – општи аспекти
1. др Б. Крсмановић: Спортске активности ученика: прошлост-садашњост – будућност
2. др В. Кебин: Перспективе школског спорта уновом веку
3. др Д. Мадић: Ванчасовне активности деце у предшколском и млађем школском узрасту
П а у з а ( коктел )

ВАНЧАСОВНЕ АКТИВНОСТИ – практични аспекти
1. др Ј. Бабиак: Ванчасовне спортске активности ученика и неке могућности разрешавања проблематике система школског спорта
2. др Ј. Лепеш: Утицај наставника физичког васпитања на ваншколске спортске активности ученика
ВАНЧАСОВНЕ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
1. Б. Дробац : Школа скијања за децу ометену у развоју
Дискусија и завршна реч
Саветовање ће својим производима пропратити
ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН – Вршац

Поделите садржај ...