Дан: 27. јануар 2015.

Видео издање са семинара

У издању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, овога пута нашла се једна двд публикација. Наиме ради се о видео запису са семинара под називом „Спортски резултат као изазов“ одржаног у децембру 2014. године на новосадском СПЕНС-у. Видео двд…