Дневна архива 1 октобра, 2021

ByPZSIM

САМО ЗАЈЕДНО МОЖЕМО УНАПРЕДИТИ СПОРТ У АПВ

Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински завод за спорт и медицину спорта заједно раде у интересу спорта у АП Војводини. Обављањем послова из делокруга рада, а уз сарадњу са покрајинским гранским спортским савезима и Спортски Савез Војводине, систем спорта у АПВ је дефинитивно постављен на завидан ниво функционисања.
Ресорни секретар Дане Баста, од дана именовања на чело секретаријата, препознао је значај наше Установе, чији рад је кроз 7 деценија постојања стварао, те из дана у дан унапређивао наш спорт.
Посебна пажња ће у будућности бити усмерена на стварање услова за укључивање што више грађана у физичко вежбање и спорт, а Секретаријат и Завод ће наћи начин и модел да се заједнички циљеви и остваре.


Наши партнери