Новости

САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Физичко васпитање у образовном систему од великог је значаја за правилан раст и развој сваког детета. Велики су изазови и присутни проблеми како би се свако дете правилно развило.
Као Установа чија је једна од основних делатности периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих, те јасног увида у тренутно стање школске деце у АП Војводини, тим за дијагностику тренираности обавио је данас тестирање ученика у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду, методом случајног узорка.
Покрајински завод за спорт и медицину спорта наставиће да својим знањем и искуством учествује у процесу унапређења положаја физичког васпитања, јер је свима у циљу да имамо здраву и срећну децу.

Поделите садржај ...