Новости

Нови број часописа „Актуелно у пракси“

Изашао је најновији једанаести број часописа за научно – стручна питања у сегменту спорта „Актуелно у пракси“, као и увек обилује занимљивим радовима.

Иначе часопис публикује необјављене оригиналне радове из области спорта, али и додирних (биолошких, хуманистичких, друштвених и природних) наука. Излази преко тридесет година са малим прекидом и за то време излази 95 бројева овог часописа који у стопу прати савремене тенденције спорта и сродних наука. Аутори текстова су били сви еминентни стручњаци из наше земље а повремено су објављивани и радови страних аутора.

Поделите садржај ...