Новости

Нови споразум о сарадњи

Данас су представници Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и Фитнесс Центар „X СПОРТ ГYМ“ потписали споразум о пословно-техничкој сарадњи. Представници фитнесс центра су препознали наш Завод као установу са којом ће свакако још више унапредити рад и о здрављу и физичкој спреми својих корисника бринути на најбољи могући начин.

http://www.xsport.rs/gym/
Поделите садржај ...