ByPzSport

NOVO MONOGRAFSKO IZDANJE ZAVODA

Monografsko izdanje “Testiranje i ocenjivanje motoričkih sposobnosti sportista u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta” je nastalo iz zapažanja prilikom pripreme i samog toka testiranja motoričkih sposobnosti sportista u Zavodu. Autori Goran Glamočić i Đorđe Ivanov pokušavaju da reše uočene nedostatke u okviru dijagnostike treniranosti motoričkih sposobnosti sportista u dva segmenta i to u segmentima testiranja i ocenjivanja motoričkih sposobnosti sportista. Na osnovu toga prvi deo knjige pripada opisima testova dok drugi deo je posvećen procesu ocenjivanja dobijenih rezultata tokom postupka testiranja. Opisano je 56 testova za procenu motoričkih sposobnosti sportista: gipkosti, brzine, agilnosti, ravnoteže, snage i izdržljivosti. Opisi testova pored predmeta i samog postupka testiranja sadrže naslove i skraćenice koje treba da posluže njihovoj standardizaciji u Zavodu. Postupak ocenjivanja dobijenih rezultata se temelji na dosadašnjim istraživanjima u Zavodu. Ukupan uzorak čini 7357 sportista sa 78129 obrađenih rezultata. Na osnovu izračunatih normi, za svaki test formirane su standardne grupe po uzrasnom i polnom kriterijumu, njih ukupno 858. U budućnosti je planirano dopunjenono izdanje na osnovu dobijenih novih rezultata testiranja motoričkih sposobnosti u Zavodu.

Podelite sadržaj ...

About the author

PzSport editor

Leave a Reply


Naši partneri