Новости

ОДБОР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ СКУПШТИНЕ АПВ ПРЕДЛОЖИО ПОСЛАНИЦИМА ДА УСВОЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Одбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, разматрао је Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину. Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји поменути извештај.
Одбору је присуствовао и извештај образлагао директор наше Установе др Данијел Жупић.

Поделите садржај ...